česky  čs
english  en
Základy slévání, tváření a svařování (2333041)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:ZTSApproved:24.03.2022
Valid until: ??Range:2P+0.5C+0.5L
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy výrobních technologií: slévání, tváření, svařování včetně seznámení a vysvětlení odborné terminologie a popisu principů jednotlivých výrobních metod, používaných zařízení, aplikačních možností a způsobů jejich použití.
Teacher's
doc. Ing. Marie Kolaříková Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Marie Kolaříková Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Irena Kubelková Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Marie Kolaříková Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Irena Kubelková Ph.D.
Zimní 2022/2023
Structure
Úvod + svařování I: Význam strojírenské technologie, základní pojmy a rozdělení beztřískových výrobních technologií. Výrobní procesy ve strojírenské výrobě. Základní pojmy a popis jednotlivých technologií svařování, tavné a tlakové způsoby svařování, tvorba svarového spoje, druhy svarových spojů, značení poloh svařování, příprava svarových ploch.
Svařování II: Popis základních metod svařování – plamenové svařování, ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou. Tepelné dělení materiálů – rozdělení, výhody, nevýhody a použití, piincip řezání kyslíkem, podmínky řezatelnosti, používaná zařízení
Slévání I: Základní pojmy oboru slévárenství, vývoj a vlastnosti slévárenských slitin. Hutní výroba, využití rovnovážného diagramu, základní rozdělení a typy slévárenských slitin železa (včetně jejich výroby). Popis slévárenské výroby, typy slévárenských forem a formovacích směsí, modelová zařízení
Slévání II: Popis jednotlivých slévárenských technologií a jejich porovnání. Ruční výroba forem – materiály, pomůcky, strojní výroba forem - technické vybavení. Základy výroby odlitků: modely, modelové desky, jaderníky, šablony, kovové formy, vtoková soustava, nálitky, zařízení pro tavení kovů
Tváření I: Základní pojmy a popis jednotlivých technologií objemového a plošného tváření, kování, válcování, druhy výroby a způsoby ohřevu, popis zařízení pro ohřev a tváření. Rozdělení a popis tvářecích strojů, technologičnost výlisků a výkovků
Tváření II: Popis technologií plošného a objemového tváření. Volné a zápustkové kování – popis operací, vybavení lisoven a kováren. Popis výroby trubek
Literarture
Němec, M., Suchánek, J., Šanovec, J.: Základy technologie, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze. 3. vydání, 2016.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)