česky  čs
english  en
Seminář k diplomové práci (2333896)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:03.05.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplní je vlastní tvorba rešerše a experimentální části diplomové práce a příprava na obhajobu.
Osnova
Dle zadání vedoucího DP.
Osnova cvičení
Dle zadání vedoucího DP.
Literatura
Podklady ústavu.
Podklady knihovny.
ČSN ISO 690 - 2011.
Požadavky
Aktivní účast na kolokviu.
Klíčová slova
diplomová práce, rešerše, formální náležitosti, obsahové náležitosti
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)