Svařování v praxi (2336012)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2015
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:L,ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíll studia: Nácvik svařování obalenou elektrodou s cílem rozšířit praktické dovednosti studentů. Případní zájemci mohou získat Osvědčení zaškoleného pracovníka podle ČSN 05 0705.
Aim is to improve practical welding sklil of the students. I tis possible to obtain certificate according to ČSN 05 0705.

Osnova - přednášek (Sylabus): nejsou / not
Osnova cvičení: praktická v laboratoři / in welding shop
Plán (13 týdnů)
1. Bezpečnost při svařování (ČSN 05 0601, 05 0630), technologie svařování obalenou elektrodou / Welding safety, Manual metal arc welding
2. Seznámení s pracovištěm a zařízením, zapalování oblouku / Welding equipment, source, striking arc
3. Návary v poloze PA / Overlay welding in PA position
4. Koutové svary v poloze PA, příprava svarového spoje / T joints in PA position, weld joint preparation
5. Koutové svary v poloze PB / T joints in PB position
6. Návary v poloze PF / Overlay welding in PF position
7. Koutové svary v poloze PF / T joints in PF position
8. Tupé svary v poloze PA, příprava svarového spoje / Butt welds in PA, weld joint preparation
9. Tupé svary v poloze PA / Butt welds in PA
10. Tupé svary v poloze PF / Butt welds in PF
11. Tupé svary v poloze PF / Butt welds in PF
12. Vizuální kontrola svarových spojů, přípustnost vad / Visual testing of welds, welding imperfections
13. Zkouška z praxe a teorie, vyhodnocení výsledků / Exam from theory and practice, evaluation
Osnova
Literatura
Klíčová slova
svařování, MMA, ruční svařování obalenou elektrodou, 111
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.6.2024, 10:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)