česky  čs
english  en
Defektoskopie (2336013)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:DEFSchválen:20.01.2015
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Přednášející: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.; Ing. Václav Jandura, PhD.
Seznámení s metodami NDT používanými v průmyslu. Zhodnocení možností a omezení jednotlivých metod NDT. Základní principy metod, způsoby provedení. Příklady využití defektoskopických metod v praxi.
Vyučující
prof. Ing. Jan Suchánek CSc.
Letní 2019/2020
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Dunovský, J., Dubenský, R. : Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, skripta ČVUT FS
Požadavky
Klíčová slova
nedestruktivní zkoušení, vizuální kontrola, kapilární zkoušení, magnetická prášková metoda, ultrazvuk, radiografie, vířivé proudy, netěsnost, akustická emise, termografie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)