Projektování výrobních systémů (2341004)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a metodika projektování technologických, časových a prostorových struktur výrobních systémů. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy a metodikou projektování výrobních systémů s ohledem na jejich pružnost, produktivitu a kvalitu výroby. Dále pak seznámení posluchačů s problematikou komplexního projektování výrobních systémů v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Posluchači budou seznámení moderními metodami průmyslového inženýrství a štíhlé výroby.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do projektování výrobních systémů
2. Technologické projektování, prvky a funkční vazby, dekompozice výrobních systémů
3. Rozbor vstupních dat pro návrh projektu výrobního systému, využití principu modulového projektování
4. Metody předem stanovených časů
5. MTM, REFA
6. Využití metod předem stanovených časů pro zvyšování produktivity
7. Kapacitní propočty - kvantifikace zdrojů výrobního zařízení, kvantifikace pracovních sil, výrobních ploch
8. Sklady, jejich funkce, manipulace s materiálem, metody pro rozbor materiálových toků
9. Kapacitní plánování
10. Řízení výroby, Supply chain management, SW
11. Automatizace skladu, průmysl 4.0, VR ve skladech
12. Specializace
13. Štíhlá výroba, Průmysl 4.0
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky.
2. Zadání, technologický postup výroby, volba polotovaru
3. Stanovení výrobních a nevýrobních časů (TA, TB, TC)
4. Kapacitní propočty strojů, zaměstnanců, pracovišť, pomocné a obslužné činnosti
5. Ideální rozmístění do nové dispozice - metody rozmístění pracovišť
6. Rozmístění výrobního zařízení do stávající dispozice - přepravní výkon
7. Logistika výrobního závodu
8. Digitalizace podniku - úvod do modelování
9. Plant Simulation - rozmístění zařízení a simulace materiálových toků
10. Plant Simulation - logistika
11. Plant Simulation - sklady
12. Plant Simulation - zpracování projektu
13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet
Literatura
- Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.
- Zelenka, A. Král, M. : Projektování výrobních systémů ( učebnice ).Vydavatelství ČVUT - 1995.
- Zelenka, A., Preclík, V. ,Haninger, M., : Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta ). Vydavatelství ČVUT 1993.
- Zelenka, A. Preclík, V., : Racionalizace výroby - skripta. Vydavatelství ČVUT 2004.
Požadavky
Znalosti z předcházejících technologických předmětů.
Klíčová slova
technologické projektování materiálové toky štíhlá výroba metody předem stanovených časů kapacitní propočty sklady manipulace s materiálem plánování a řízení výroby průmysl 4.0
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2024, 2:11 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)