česky  čs
english  en
Teorie a metodika obrábění (2341012)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+0C+2L
Semestr:LKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mechanika tvoření třísky, primární a sekundární deformace při tvoření třísky, tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu, vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění, příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.
Vyučující
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Pavel Zeman Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Pavel Zeman Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Pavel Zeman Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Mechanika tvoření třísky, deformační oblasti při tvoření třísky, oblasti vhodného utváření třísky.
2. Vliv materiálu, geometrie břitu, řezných podmínek a dalších faktorů na oblast primární plastické deformace a důsledky na obráběcí proces.
3. Sekundární plastická deformace, tvorba nárůstku u různých materiálů a důsledky na obráběcí proces.
4. Minimální tloušťka odřezávané vrstv, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše.
5. Minimální tloušťka odřezávané vrstv, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše.
6. Síly, krouticí moment a výkony při obrábění, jejich výpočet a vliv pracovních parametrů.
7. Chvění při obrábění a vliv pracovních parametrů na chvění.
8. Teplo a teplota řezání a vliv pracovních podmínek na tyto jevy.
9. Příčiny a formy opotřebení.
10. Vliv pracovních parametrů na opotřebení břitu.
11. Optimální velikost opotřebení při hrubování a obrábění na čisto.
12. Travanlivost a životnost nástroje, vliv pracovních podmínek.
13. Obrobitelnost a řezivost. Řezné prostředí.
Osnova cvičení
1. Mechanika tvoření třísky, oblasti vhodného utváření třísky.
2. Experimentální stanovení závislosti koeficientu pěchování na řezné rychlosti.
3. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.
4. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.
5. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.
6. Určení vlivu vybraných parametrů na samobuzené kmitání.
7. Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách.
8. Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách.
9. Měření opotřebení řezných nástrojů.
10. Vyhodnocení závislostí velikosti opotřebení na čase obrábění.
11. Stanovení optimální velkosti opotřebení břitu při hrubování a obrábění na čisto.
12. Určení jednoduchého Taylorova vztahu.
13. Experimentální určení obrobitelnosti materiálů různými metodami. Testování řezného prostředí - procesních kapalin.
Literatura
Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996
Požadavky
Znalosti metod technologií obrábění.
Klíčová slova
obrábění, teorie, metodika, defeormace, integrita povrchu, síly, vibrace, teplo, teplota, opotřebení, trvanlivost, obrobitelnost, řezivost, řezné prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)