česky  čs
english  en
Technologie II. (2341014)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:TE2Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.
Vyučující
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2020/2021
Ing. Lubomír Štajnochr
Zimní 2020/2021
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2019/2020
Ing. Lubomír Štajnochr
Zimní 2019/2020
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2018/2019
Ing. Lubomír Štajnochr
Zimní 2018/2019
Osnova
1) Historické souvislosti v obrábění, klasické metody obrábění - opakování
2) Teorie obrábění - síly, teplo a teplota při obrábění.
3) Soustava stroj, nástroj, obrobek, upínač, prostředí a řezné podmínky.
4) Obráběcí stroje, konstrukce, kinematika, možnosti, výkon.
5) Obráběcí nástroje, konstrukce, materiál, opotřebení, trvanlivost, životnost.
6) Upínání obrobků a nástrojů, různé stupně automatizace.
7) Obrobek, popis tvaru, způsoby programování dráhy nástroje.
8) Technologie obrábění rotačních součástí.
9) Technologie obrábění nerotačních součástí.
10) Technologie obrábění rozměrných součástí či celků.
11) Vybrané technologie (závity, ozubení, hluboké otvory,...).
12) Technologie pro dosažení nejvyšší kvality (dokončovací technologie).
13) Technologie netřískové, aditivní, kombinované, nekonvenční.
14) Technologičnost konstrukce, montáže.
Osnova cvičení
1) Úvod, zadání výrobního postupu.
2) Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.
3) Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.
4) Úvod do teorie obrábění. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.
5) Opotřebení. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.
6) Volba strojů. Ukázka strojů. Ekonomika.
7) Volba nástrojů. Ukázka strojů. Ekonomika.
8) Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.
9) Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.
10) Konzultace postupů. Ukázka nástrojů.
11) Konzultace postupů. Speciální technologie (ozubená kola, závity, dokončovací metody, protahování).
12) Konzultace postupů. CMM.
13) Zápočty, konzultace.

Literatura
- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.
- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4
- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3
Požadavky
Základy technologie obrábění.
Klíčová slova
teorie obrábění, metody obrábění, programování CNC obráběcích strojů, automatizace výroby, ekonomika výroby, montáž, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)