Modelování výrobních procesů a systémů (2341017)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:09.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy modelování výrobních procesů, zejména pak s využitím konceptu Digitální továrny. Posluchači se seznámí s přístupy pro použití SW vybavení při projektování výrobních procesů z hlediska technicko-ekonomického a hlediska ergonomického.
Osnova
1. Modelování systémů, popis systému pro účely modelování, podobnost jako základ modelování
2. Druhy modelů, obecný postup modelování, metodika, prostředky metriky, postup identifikace
3. Systémová analýza, úlohy systémové analýzy
4. Metodologie projektování systémů, strukturované projektování, kompozice systému
5. Řešení prostorové struktury výrobních systémů, rozmístění výrobních jednotek
6. Shluková analýza - základní pojmy a cíle.
7. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - příklady, formulace
8. Obecný postup a základní algoritmy analýzy úzkých míst
9. Simulace - základní pojmy, význam simulace při projektování
10. Základní postupy pro řízení časového průběhu simulace
11. Simulace výrobních procesů - postup návrhu modelu, podmínky a výsledky řešení
12. Ergonomické simulace
13. Softwarové vybavení pro simulace
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky
2. Zadání předmětu montáže, stanovení TP
3. Normování montáže - klasické metody
4. Normování montáže - MTM-1
5. Normování montáže - MTM-1
6. Simulace ergonomie ruční montáže
7. Požadavky na automatizaci předmětu montáže
8. Návrh automatizace
9. Rozhodovací analýza - výběr varianty
10. Počítačové simulace automatizace
11. Počítačové simulace automatizace
12. Počítačové simulace automatizace
13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet
Literatura
- Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek
- Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995
Požadavky
Základy projektování výrobních procesů a systémů.
Klíčová slova
výrobní systém, modelování systémů, rozbor součástkové základny, rozmísťovací problém, simulace, hromadná obsluha, shluková analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.4.2024, 15:37 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)