česky  čs
english  en
Strojírenská metrologie (2341046)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:SMApproved:14.04.2022
Valid until: ??Range:2P+0C+2L
Semestr:8Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Metrologie, začlenění do managementu jakosti, legislativa, systém metrologického zabezpečení. Metrologie geometrických veličin. Nejistota měření. Primární a sekundární etalonáž. Měření v 1, 2 a 3 souřadnicích. Laserinterferometry a jejich aplikace. Geometrické vlastnosti povrchu. Úchylky tvaru a polohy. Textura povrchu - drsnost, vlnitost. Automatizace měření.
Structure
1. Základní pojmy v metrologii, organizace, návaznost, legislativa.
2. Délkové míry. Koncové měrky, vlastnosti, použití, kalibrace. Pevná mezní měřidla (kalibry). Nejistota měření.
3. Měření v 1 souřadnici. Délkoměry, chyby 1. a 2. řádu.
4. Měření ve 2 souřadnicích. Měřicí mikroskopy a profilprojektory. Softwarové vybavení.
5. Měření závitů. Metody měření.
6. Měření úhlů. Metody, klasifikace, přístroje. Měření kuželů.
7. Měření ve 3 souřadnicích. Souřadnicové měřicí stroje. Konstrukce, využití, software, snímací systémy.
8. Laserinterforometry. Principy, využití, aplikace pro přesná měření.
9. Geometrické vlastnosti povrchu. Klasifikace, význam, definice, měření a vyhodnocení, měřicí metody.
10. Úchylky tvaru a polohy (makrogeometrie). Měření a vyhodnocení.
11. Textura povrchu (mikrogeometrie). Principy hodnocení, parametry a jejich použití, vztah k technologii. Metody měření, přístroje.
12. Základy automatizace měření. Kontrolní a třídící automaty, sledovací měřidla, vícerozměrová měřidla, kontrolní stanice, ekonomické hodnocení.
13. Způsobilost procesu měření a MSA. Zdroje variability při měření.
Structure of tutorial
1. Úvod do metrologie. Bezpečnost práce. Měření délek přenosnými měřidly. Statistické vyhodnocení výsledků.
2. Měření rozměrů délkoměry.
3. Měření velkých rozměrů. Kalibrace koncových měrek.
4. Měření ve dvou souřadnicích - měřicí mikroskopy.
5. Měření ve dvou souřadnicích - měřicí profilprojektory.
6. Měření závitů.
7. Měření úhlů. Úhloměry, úhelníky, polygony, libely. Měření kuželů.
8. Měření úhlů. Optické dělicí hlavy, otočné stoly.
9. Měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy.
10. Měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy.
11. Měřicí mikroskopy: Měření a vyhodnocení softwarem M2D.
12. Měření ve třech souřadnicích. Souřadnicový měřicí stroj.
13. Měření textury povrchu - mikrogeometrie. Zápočet.
Literarture
- Dvořák, R. - Chmelík, V. - Marek, M.: Strojírenská metrologie. 1. vyd., Praha, ČVUT Praha, 1992, 122 s.
- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology
- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt
- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)