Optimalizace obráběcího procesu (2341077)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:18.03.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem, složitější případy optimalizací. Kritéria optimálnosti, omezující podmínky a jejich matematická formulace. Oblasti přípustných řešení. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace. Komplexní způsoby optimalizací. SW pro optimalizaci. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Podklady pro optimalizaci. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.
Vyučující
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů.
2. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů.
3. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem.
4. Složitější případy optimalizací.
5. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium minimálních výrobních nákladů.
6. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium maximální produktivity, kritérium maximálního úběru.
7. Omezující podmínky a jejich matematická formulace.
8. Omezující podmínky a jejich matematická formulace - pokračování.
9. Oblasti přípustných řešení.
10. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace.
11. Komplexní způsoby optimalizací.
12. Podklady pro optimalizaci. SW pro optimalizaci.
13. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.
Osnova cvičení
1. Výpočet příkonu na obrábění a otáček při obrábění vysokými rychlostmi progresivními řeznými nástroji.
2. Formulace omezujících podmínek.
3. Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.
4. Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.
5. Výpočet výrobních nákladů ve variantách.
6. Algoritmizace optimalizačních postupů.
Literatura
Mádl, J., Kvasnička, I.: Optimalizace obráběcího procesu, ČVUT monografie, 1999, Praha
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 0:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)