Technologie obrábění s CAM (2341079)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:TOCApproved:18.03.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.
Teacher's
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
1. Moderní CAD/CAM systémy.
2. Modelování v rovině.
3. Modelování v prostoru.
4. Práce na sestavě.
5. Úprava modelu a význam technologických přídavků.
6. Příprava partprogramu.
7. Definice polotvaru a souřadného systému.
8. Sestavení partprogramu pro frézování.
9. Význam a definice různých strategií obrábění.
10. Simulace a ladění partprogramu.
11. Postprocesing CL dat.
12. Generování NC programu.
13. Verifikace CL dat a NC programů.
Structure of tutorial
1. CAD/CAM - modelování v rovině.
2. CAD/CAM - modelování v prostoru.
3. CAD/CAM - modelování v prostoru.
4. Sestavení partprogramu pro frézování.
5. Optimalizace drah pro hrubování.
6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.
7. Verifikace CL dat.
8. Verifikace NC programu.
9. Obrábění na CNC řízené frézce.
10. Obrábění na CNC řízené frézce.
11. Obrábění na CNC řízené frézce.
12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.
13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.
Literarture
- Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
Requirements
Znalosti metod technologie obrábění.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.7.2024, 21:46 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)