Aditivní a alternativní technologie (2341083)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:AATSchválen:04.04.2018
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět má za úkol seznámit posluchače s možnostmi aditivních technologií v oblastech rychlého prototypování výrobků i standardních průmyslových výrobních procesů.
Vyučující
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Vývoj aditivních technologií, používané principy výroby, aplikační potenciál aditivních technologií.
2. Aditivní technologie pro zpracování nekovových materiálů.
3. Aditivní technologie pro zpracování kovových materiálů.
4. Technologie additive manufacturing pomocí konvenčních i speciálních metod navařování - zaměření na tvorbu ,,samonosných" 3D návarů + navazující cvičení.
5. Revers engineering, technologie měření využitelné jako zdroj dat pro technologie rapid prototyping.
6. Optimalizace procesu aditivní technologie výroby s využitím simulačních nástrojů (ext).
7. Aditivní technologie v medicínských aplikacích + navazující cvičení.
8. Přehled používaných materiálů využívaných v technologiích additive manufacturing, vlastnosti těchto materiálů a jejich srovnání s konvenčními.
9. Aditivní technologie a jejich ekonomická efektivnost. Identifikace informačních vstupů pro ekonomické hodnocení daných technologií a návrh metodiky kalkulace nákladů + navazující cvičení.
10. Stavba strojů pro technologie additive manufacturing a způsoby jejich řízení.
11. Stavba strojů pro technologie hybrid manufacturing a způsoby jejich řízení.
12. Metal Injecion Molding.
13. Konstrukční a technologická pravidla týkající se laserového spékání kovů, presentace CAM Magics (ext.).
Osnova cvičení
1. Zadání projektu návrhu uchopovacího mechanismu pro pracoviště kooperativní montáže.
2. Vlastní návrh a konzultace kontrukčního řešení.
3. Vlastní návrh a ukázka tvorby strategií tisku, slicer.
4. Speciální metody navařování.
5. Výroba a případné optimalizace jednotlivých řešení.
6. Výroba a případné optimalizace jednotlivých řešení.
7. Využití AM technologií v biomedicíně.
8. Představení pracoviště DMLS a zadání individuálních projektů.
9. Kalkulace nákladů pro jednotlivé technologie AM.
10. Praktické školení obsluhy DMLS tiskárny.
11. Realizace individuálních projektů.
12. Realizace individuálních projektů.
13. Prezentace výsledků individuálních projektů.
Literatura
- Christopher Barnatt, 3D Printing: Second Edition, ISBN-13: 978-1502879790, CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition, 2014
- Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker, Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Hardcover, ISBN 978-1493921126, Springer; 2nd ed. 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 21:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)