Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby (2341093)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:TOMPSchválen:14.04.2022
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.
Vyučující
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2023/2024
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2022/2023
Osnova
• Základy technologie obrábění
• Obráběcí stroje, automatizace pohybů, výměny nástrojů, výměny obrobků, další možnosti automatizace
• NC řízení – principy ručního programování a dílenského programování
• Strojní programování, volba strategie a expertní systémy
• Pokročilé technologie soustružení, typová technologie, stroje, nástroje pro progresívní soustružení
• Víceosé soustružení, vícevřetenové soustružení, upínání obrobků v sériových a hromadných výrobách
• Pokročilé technologie frézování, stroje, čtyř a pětiosé frézování, progresívní nástroje, paletové systémy
• Výroba ozubení, výrobní metody, možnosti numerických strojů, dokončování ozubení, pokročilé metody výroby dalších složitých profilů – drážkování, závity
• Dokončování povrchů, broušení a další technologie pro dosažení nejvyšší kvality a přesnosti povrchů
• Úloha metrologie ve společnosti, kontrola kvality výrobních procesů
• Aditivní a hybridní technologie výroby
• Technologie montáže, aplikovaná ergonomie
• Technologické projektování výrobních procesů a ekonomika
Osnova cvičení
1) Úvod, zadání výrobního postupu.
2) Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.
3) Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.
4) Úvod do teorie obrábění. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.
5) Opotřebení. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.
6) Volba strojů. Ukázka strojů. Ekonomika.
7) Volba nástrojů. Ukázka strojů. Ekonomika.
8) Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.
9) Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.
10) Konzultace postupů. Ukázka nástrojů.
11) Konzultace postupů. Speciální technologie (ozubená kola, závity, dokončovací metody, protahování).
12) Konzultace postupů. CMM.
13) Zápočty, konzultace.

Literatura
- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.
- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4
- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3
Požadavky
Základy technologie obrábění.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 21:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)