česky  čs
english  en
Automatizace montážních procesů (2341102)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:AMPApproved:06.01.2017
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.
Teacher's
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Zimní 2022/2023
Structure
1. Základy technologického projektování, P-Q a P-G diagramy, výrobní proces a jeho členění
2. Technologičnost konstrukce z hlediska montáže (Design for Assembly), základny - druhy, technologická základna, konstrukční základna, přepočet rozměrových řetězců, tolerance, přesnost výroby s ohledem na montáž
3. Základní manipulační prostředky a přístupy k tvorbě automatizované manipulace
4. Význam konstrukčně technologické koncepce výrobků pro projektování montážních procesů
5. Jednoúčelové manipulační prostředky, přípravky
6. Programovatelné manipulační (robotické) systémy, uchopovací systémy - metody programování
7. Výpočet základních parametrů pro projektování montážních procesů
8. Přehled montážních činností
9. Analýza montážních pracovišť z hlediska technicko-organizačních podmínek
10. Manipulace s materiálem a jeho skladování, rozbor materiálových toků, zásobování montážních pracovišť, logistika montáže
11. Třídění spotřeby času, studium spotřeby času ve výrobním procesu, označování časových složek symboly, označování spotřeby času ve výrobních podkladech, studium spotřeby času ve směně
12. Normování montážních procesů, metody předem stanovených časů
13. Životní cyklus výrobku a koncept montáže pro Průmysl 4.0
Structure of tutorial
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky
2. Zadání předmětu montáže, stanovení TP
3. Normování montáže - klasické metody
4. Normování montáže - MTM-1
5. Normování montáže - MTM-1
6. Simulace ergonomie ruční montáže
7. Požadavky na automatizaci předmětu montáže
8. Návrh automatizace
9. Rozhodovací analýza - výběr varianty
10. Počítačové simulace automatizace
11. Počítačové simulace automatizace
12. Počítačové simulace automatizace
13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet
Literarture
Chris A. Ortiz: Kaizen Assembly: Designing, Constructing, and Managing a Lean Assembly Line, Jun 26, 2006
Nick T. Thomopoulos; Assembly Line Planning and Control, Sep 11, 2013
Geoffrey Boothroyd, Peter Dewhurst, Product Design for Manufacture and Assembly, Third Edition (Manufacturing Engineering and Materials Processing), Dec 8, 2010
Keywords
technologické projektování P-Q a P-G diagramy technologičnost konstrukce manipulace s materiálem automatizace ergonomie pracoviště třídění spotřeby časů montáž
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)