česky  čs
english  en
Racionalizace výroby (2342001)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:09.11.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Racionalizace TPV pomocí PC. Systematická manipulace s materiálem.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Letní 2019/2020
Osnova
1. Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.
2. Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.
3. Metody zjišťování ztrát. Snímky pracovního dne.
4. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací.
5. Teorie náhodných výběrů. momentové pozorování.
6. Metody zjišťování spotřeby času a stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární. Racionalizace operačních úseků.
7. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.
8. Teorie vícestrojové obsluhy. Obsluha více zařízení (tepelné zpracování).
9. Pohybové studie. Rozdělení. Pohybové studie elementární.
10. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST.
11. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.
12. Taktování a vyvažování montážních (výrobních) linek.
13. Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.
14. Racionalizace TPV pomocí PC.
Osnova cvičení
1. Metoda rozborově výpočtová, tým dvou pracovníků (tepelné zpracování)
2. Snímek pracovního dne jednotlivce (obsluha NC frézky)
3. Chronometráž. Snímek operace. Vyhodnocení časových řad.
4. Řešení vícestrojové obsluhy NC strojů.
5. Aplikace pohybových studií elementárních a sekvenčních.
6. Projekt manipulace s materiálem.
7. Optimální strategie řízení zásob. Ekonomická objednací dávka.
Literatura
1. Zelenka,A.-Preclík,V.: Racionalizace výroby, skripta FS, ČVUT 2004
2. Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
3. Preclík,V.: Průmyslová logistika, skripta FS, Vydavatelství ČVUT 2002
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)