česky  čs
english  en
Řízení jakosti (2342005)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:09.06.2003
Valid until: ??Range:1P+1L
Semestr:*Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Základní pojmy z řízení jakosti, kde se jakost vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody: statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování jakosti v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů ŘJ.
Teacher's
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
1. Základní pojmy v jakosti, životní cyklus výrobku, odpovědnost za jakost.
2. Vývoj jakosti k TQM, význam metrologie pro jakost.
3. Základní statistické pojmy, statistická regulace.
4. Statistická regulace - dokončení, statistická přejímka.
5. Jakost v předvýrobních etapách, metody FMEA aQFD.
6. Zlepšování jakosti, podněty, metody.
7. Normy ISO 9 000:2000, 14 000, struktura, význam.
Structure of tutorial
1. Základy zpracování dat, konstrukce histogramu, testy odlehlých hodnor.
2. Paretova analýza, diagram stability výrob. procesu.
3. Kalibrace měřidel.
4. Simulace statistické regulace v laboratoři (z naměřených hodnot).
5. Ukázka SW pro statistickou regulaci s různými průběhy procesů.
6. Brainwritting.
7. Zápočtový test.
Literarture
- Kvalita a GPS (http://gps.fme.vutbr.cz/)
- Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999
- Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998
- WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky
Requirements
(žádné)
Keywords
kvalita, statistické metody, zajišťování kvality, nástroje, normy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)