česky  čs
english  en
Automatizace programování obráběcích strojů (2342032)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Využití výpočetní techniky pro přípravu NC programů pro soustružnické a frézovací stroje. Využití meřicích sond na CNC obráběcích strojích.
Teacher's
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Pavel Novák Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Software CAM a CAD/CAM.
2. Software CAM účelově a technologicky zaměřené.
3. Technologie CNC obráběcích strojů.
4. Programování CNC strojů a software pro verifikaci NC programů.
5. Software dílenského programování.
6. Software CAD/CAM - komplexní. Simultánní inženýrství.
7. Možnosti využití sond na CNC obráběcích strojích.
Structure of tutorial
1. CAD/CAM - modelování v rovině a v prostoru.
2. Práce s CAD/CAM - účelově zaměřeným.
3. Práce s CAD/CAM - technologicky zaměřeným.
4. Sestavení partprogramu pro frézování.
5. Optimalizace drah pro hrubování.
6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.
7. Verifikace CL dat.
8. Verifikace NC programu.
9. Obrábění na CNC řízené frézce.
10. Obrábění na CNC řízené frézce.
11. Obrábění na CNC řízené frézce.
12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.
13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.
Literarture
- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
- Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
Requirements
Znalosti metod technologie obrábění.
Keywords
programování CNC obráběcích strojů, sondy na CNC obráběcích strojích
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)