česky  čs
english  en
Technická normalizace, jakost, metrologie (2342119)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:1P+4C
Semestr:*Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.
Teacher's
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Evoluce technické normalizace.
2. Udržitelný rozvoj.
3. Integrovaný management.
4. Audit.
5. Plánování kvality.
6. Operativní management kvality.
7. Odpovědnost za výrobek.
8. Lidský faktor.
9. Neustále zlepšování.
10. Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat.
11. Geometrické požadavky na výrobky.
12. Metrologická dokumentace.
13. Národní metrologický systém.
Structure of tutorial
Práce na semestrálním projektu
Literarture
Soubory evropských a mezinárodních technických norem
Requirements
(žádné)
Keywords
technická normalizace, kvalita, metrologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)