česky  čs
english  en
Oborový projekt II. (2342122)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:OP2Approved:02.09.2019
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Práce na specializovaném úkolu.
Teacher's
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Letní 2023/2024
Structure
Structure of tutorial
Příprava a realizace zadaného projektu po celou dobu semestru.
Literarture
ČSN ISO 690
Requirements
Absolvování předmětu podle doporučení vedoucího projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)