česky  čs
english  en
Diplomová práce (2343998)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.
Osnova
Osnova cvičení
1. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
2. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
3. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
4. Databáze a rešerše literatury.
5. Databáze a rešerše literatury.
6. Technická normalizace.
7. Ochrana průmyslového vlastnictví.
8. Zásady psaní závěrečné práce.
9. Tvůrčí práce.
10. Tvůrčí práce.
11. Tvůrčí práce.
12. Kolokvium DP.
13. Kolokvium DP.
Literatura
ČSN ISO 690
Požadavky
(žádné)
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)