česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2343999)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:BPSchválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+8C+0L
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.
Osnova
Osnova cvičení
1. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
2. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
3. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
4. Databáze a rešerše literatury.
5. Databáze a rešerše literatury.
6. Technická normalizace.
7. Ochrana průmyslového vlastnictví.
8. Zásady psaní závěrečné práce.
9. Tvůrčí práce.
10. Tvůrčí práce.
11. Tvůrčí práce.
12. Kolokvium BP.
13. Kolokvium BP.
Literatura
ČSN ISO 690
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)