česky  čs
english  en
Základy souřadnicového měření (2346015)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:29.02.2012
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální problematikou souřadnicového měření v průmyslové výrobě a naučit je základům měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Posluchači jsou seznámeni s konstrukcí CMM, moderními technologiemi snímacích systémů (dotykovými i bezdotykovými) a principy měření ve 3D. Prakticky si pak vyzkouší tvorbu plánu měření pro zadanou součást v software Calypso, včetně simulace měření a přípravy protokolů o měření.
Structure
1. Metrologie legální, vědecká a průmyslová.
2. Souřadnicové měření v praxi, souřadné systémy, princip souřadnicového měření.
3. Konstrukční uspořádání CMM.
4. Snímací systémy - dotykové vs. bezdotykové, bodové vs. skenovací.
5. Přejímací a periodické zkoušky CMM.
6. Analýza systému měření - MSA.
Structure of tutorial
1. Geometrické specifikace produktu.
2. Seznámení se s metrologickým software Calypso od společnosti Carl Zeiss.
3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.
4. Příprava plánu měření.
5. Vyrovnání součásti.
6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.
7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.
8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.
9. Simulace měření na CMM.
10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.
11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.
12. Analýza systému měření - metoda GR&R.
13. Analýza systému měření - vyhodnocení.
Literarture
- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology
- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt
- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)
Requirements
(žádné)
Keywords
souřadnicový měřicí stroj - CMM, geometrické specifikace produktu, strategie měření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)