česky  čs
english  en
Kvalita ve strojírenství (2346016)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:29.02.2012
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen pro studenty Fakulty strojní a seznámí je se základními principy a nástroji managementu kvality s ohledem na strojírenství. Studenti budou teoreticky připravení na setkání se systémem kvality ve strojírenském podniku.
Teacher's
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Terminologie.
2. Ekonomický dopad kvality.
3. Koncepce TQM a ISO.
4. Podniková kultura.
5. Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.
6. Statisticko-matematické metody.
7. Nástroje managementu kvality.
8. Nástroje managementu kvality.
9. Statistická přejímka.
10. Kvalita v předvýrobních etapách.
11. Kvalita ve výrobě.
12. Audit.
13. Lidský faktor v systému kvality.
Structure of tutorial
Literarture
- NENADÁL, J. a kol.: Moderní management jakosti. Praha, Management Press 2008, 380 s. (ISBN 978-80-7261-186-7)
Requirements
(žádné)
Keywords
kvalita, management kvality, systém managementu kvality, statistické metody, audit
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)