česky  čs
english  en
Praktikum obrábění na CNC strojích (2346018)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:29.02.2012
Valid until: ??Range:0P+0C+2L
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Studenti budou pracovat ve vybraném SW z nabídky našeho ústavu a budou postupně seznámeni se všemi potřebnými technikami. Dále pak budou v rámci samostatného projektu vytvářet partprogram a následně i NC kódy určené pro obrobení součásti na dostupných obráběcích strojích. Projekt pak bude zakončen reálnou výrobou na CNC stroji.
Structure
Structure of tutorial
1. Seznámení s technologickými možnostmi strojů.
2. Systémy upínání obrobků.
3. Systémy upínání nástrojů.
4. Volba nástroje a jeho geometrie.
5. Korekce nástrojů a jejich měření.
6. Volba řezných podmínek a jejich optimalizace.
7. Strategie vedení nástrojů - hrubování.
8. Strategie vedení nástrojů - dokončování.
9. Optimalizace drah nástrojů.
10. Úpravy a zpracování NC kódu.
11. Verifikace NC kódu.
12. Využití sond na CNC stroji.
13. Zhodnocení obrábění modelu.
Literarture
- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
Keywords
CAD/CAM, CNC
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)