Praktikum obrábění na CNC strojích (2346018)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:29.02.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti budou pracovat ve vybraném SW z nabídky našeho ústavu a budou postupně seznámeni se všemi potřebnými technikami. Dále pak budou v rámci samostatného projektu vytvářet partprogram a následně i NC kódy určené pro obrobení součásti na dostupných obráběcích strojích. Projekt pak bude zakončen reálnou výrobou na CNC stroji.
Osnova
Osnova cvičení
1. Seznámení s technologickými možnostmi strojů.
2. Systémy upínání obrobků.
3. Systémy upínání nástrojů.
4. Volba nástroje a jeho geometrie.
5. Korekce nástrojů a jejich měření.
6. Volba řezných podmínek a jejich optimalizace.
7. Strategie vedení nástrojů - hrubování.
8. Strategie vedení nástrojů - dokončování.
9. Optimalizace drah nástrojů.
10. Úpravy a zpracování NC kódu.
11. Verifikace NC kódu.
12. Využití sond na CNC stroji.
13. Zhodnocení obrábění modelu.
Literatura
- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
Klíčová slova
CAD/CAM, CNC
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:52 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)