česky  čs
english  en
Průmyslové roboty a manipulátory (2351087)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Stavba průmyslových robotů a manipulátorů, kinematická struktura, vazba na různé druhy pohonů, výstup - pohybové jednotky, pracovní hlavice, problematika statické tuhosti, vyvažování, tlumení krajních poloh pohybu.
1. Kinematická stavba průmyslových robotů a manipulátorů
2. Pohony průmyslových robotů a manipulátorů
3. Obecné uspořádání pohonů
4. Elektrické pohony
5. Tekutinové pohony, kombinované pohony
6. Pohybové jednotky
7. Pracovní hlavice
8. Problematika řízení průmyslových robotů a manipulátorů
9. Tuhostní charakteristiky průmyslových robotů a manipulátorů
10. Příklady použití průmyslových robotů a manipulátorů v praxi
11. Vyvažování a tlumení krajních poloh pohybu
12. Návrhová filosofie
13. Metody návrhu
Osnova cvičení:
1. Základy ovládání robotu
2. Programování robotu – konstrukce jazyka
3. Programování robotu – přenesení programu, spuštění, testování
4. Práce na projektu – tvorba parametrického programu
5. Práce na projektu – tvorba parametrického programu, virtuální testování
6. Prezentace projektu, testování na robotu
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Kinematická stavba průmyslových robotů a manipulátorů
2. Pohony průmyslových robotů a manipulátorů
3. Obecné uspořádání pohonů
4. Elektrické pohony
5. Tekutinové pohony, kombinované pohony
6. Pohybové jednotky
7. Pracovní hlavice
8. Problematika řízení průmyslových robotů a manipulátorů
9. Tuhostní charakteristiky průmyslových robotů a manipulátorů
10. Příklady použití průmyslových robotů a manipulátorů v praxi
11. Vyvažování a tlumení krajních poloh pohybu
12. Návrhová filosofie
13. Metody návrhu
Osnova cvičení
1. Základy ovládání robotu
2. Programování robotu – konstrukce jazyka
3. Programování robotu – přenesení programu, spuštění, testování
4. Práce na projektu – tvorba parametrického programu
5. Práce na projektu – tvorba parametrického programu, virtuální testování
6. Prezentace projektu, testování na robotu
Literatura
Talácko, J. Automatizace výrobních zařízení. Praha, ČVUT, 2000.
Matička, R., Talácko, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů, Praha, SNTL, 1991.
Andrlík, V.: Průmyslové roboty a manipulátory, ČVUT v Praze, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012.
Požadavky
Provést rozbor požadavků při návrhu průmyslových robotů a manipulátorů, klasifikace pracovního a operačního prostoru, vytvoření kinematických schémat pro danou aplikaci, výpočet stupňů volnosti, provedení návrhového výpočtu, stanovení vhodného pohonu co do typu a výkonových charakteristik, ucelené zvládnutí kompletního návrhu průmyslových robotů a manipulátorů pro dané podmínky použití.
Klíčová slova
Průmyslový robot, manipulátor, kinematická struktura, pohony, pohybové jednotky, pracovní hlavice, tuhostní charakteristiky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)