česky  čs
english  en
Modelování a simulace výrobních strojů (2351095)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:MSVSSchválen:04.06.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní kurz o modelování částí i celých strojů metodou konečných prvků.
Vyučující
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Matěj Sulitka Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
Nosníkové prvky; příprava geometrie pro MKP model; tvorba volné a mapované sítě; definice okrajových podmínek; výpočty vlastností osamělých těles; výpočty vlastností soustavy těles; analýza konkrétních konstrukcí.
Osnova cvičení
Literatura
Kolář, V., Němec, I., Kanický, V., 1997: FEM Principy a praxe metody konečných prvků; Computer Press; ISBN 80-7226-021-9;
Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I a II. Praha, Prometheus, 1995;
Fenner, R.T.: Finite Element Methods for Engineers;
Reddy, J.N.: Introduction to the Finite Element Method;
Hughes, T.J.R.: The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)