česky  čs
english  en
Tvářecí stroje (2351103)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:10.05.2013
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Systémový pohled na výrobní stroje a systémy. Požadavky kladené na VS. Technologické charakteristiky VS. Statická a dynamická tuhost. Pohony VS. Nosná soustava. Vlastnosti VS. Ukládání strojů na základ. Výrobní systémy pro obrábění a tváření - pružné, nepružné a částečně pružné.(Pro oborové studium Požadavky kladené na tvářecí stroje. Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů. Základní uzly a mechanismy tvářecích strojů. Navrhování rámů a stojanů tvářecích strojů. Stanovení funkcí výrobních strojů a jejich význam při návrhu. NC tvářecí stroje, charakteristické znaky konstrukce, základní uzly a mechanismy. Rozbor funkce uzlu plnicího a uzavíracího mechanismu. Regulace a programování plnicí a uzavírací síly. Dynamika plnicího mechanismu. Hydraulický pohon vybraných typů výrobních strojů. Modulová technika. Přídavná zařízení. Integrovaný návrh tvářecího stroje. Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů. Automatizované výrobní systémy pro tváření.
Vyučující
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Systémový pohled na výrobní techniku
Technologické charakteristiky TS
Přetvárný odpor
Tvářecí síla, práce, výkon, účinnost, výkonnost, jakost práce
Tvářecí stroj
Pracovní cyklus hydraulického lisu
Technické parametry pohonu, hlavní a vedlejší činitelé
Návrh přímého pohonu
Zvýšení hospodárnosti přímého pohonu
Účinnost přímého pohonu
Základní hydraulické obvody
Hydraulické stroje - přehled
Uzavírací mechanismy
Akumulátorový pohon a jeho účinnost
Multiplikátorový pohon
Pružné deformace hydraulického lisu
Tuhost hydraulických lisů
Tlakové licí stroje
Hydraulické obvody, agregáty TS
Metodika projektování
Automatizace - automatizační zařízení tlakových licích strojů
Periferie ATPTL
Přechod od konvenčního stroje k automatizovanému pracovišti
Virtuální prototypování TS
Osnova cvičení
Základy výpočtu hydraulických TS
Výstředníkový lis
Přímý pohon
Výpočet rámu MKP
Literatura
Výrobní stroje I a III. - Tvářecí stroje: Maňas
Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša
Výrobní stroje : Houša, Rudolf
Požadavky
znalost přednášek z VSZ
Klíčová slova
Lisy, kloubový uzavírací mechanismus, akumulátory, základní hydraulické obvody výrobních strojů, tlakové licí stroje, vstřikovací stroje.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)