česky  čs
english  en
Obráběcí stroje (2351104)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:10.05.2013
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Systémový pohled na výrobní stroje a systémy. Požadavky kladené na VS. Technologické charakteristiky VS. Statická a dynamická tuhost. Pohony VS. Nosná soustava. Přípravky. Vlastnosti VS. Ukládání strojů na základ. Obráběcí a tvářecí stroje ručně řízené a programově řízené - rozdělení, konstrukce a výpočet jednotlivých typů strojů a jejich skupin. Specifické rysy konstrukce číslicově řízených strojů. Výrobní systémy pro obrábění a tváření - pružné, nepružné a částečně pružné.(Pro oborové studium Výrobní stroje a zařízení). Nosný systém OS, požadavky, hlavní nosná tělesa, spojení a jejich součásti. Spojení nepohyblivá (lineární a rovinný případ). Spojení pohyblivá (teoretické základy, přímočará a kruhová vedení, vřetena a jejich uložení, posuvové šrouby a jejich uložení. Dynamická tuhost, systémy se dvěma a s n stupni volnosti (volné a vynucené kmitání bez tlumení a s tlumením, kmitání s několika směry), samobuzené kmitání, dynamické charakteristiky, ukládání strojů na základ. Tepelné, dynamické a hlukové chování, přesnost práce a účinnost OS. Systémy automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků. Systémy mazání, chlazení, řízení OS a doprava třísek. Číslicově řízené OS. Rozdělení NC OS dle různých hledisek. Charakteristické znaky konstrukcí. Pružné výrobní buňky, systémy a linky. Jednoúčelové a rekonfigurovatelné obráběcí stroje. Paralelní struktury obráběcích strojů.
Vyučující
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Výpočet silových poměrů na hrotovém soustruhu
Výpočet silových poměrů na horizontální vyvrtávačce
Rozbor statické tuhosti horizontální vyvrtávačky
Literatura
Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša
Výrobní stroje : Houša, Rudolf
Požadavky
znalost přednášek z VSZ
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)