česky  čs
english  en
Obráběcí stroje (2351104)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:10.05.2013
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
• Požadavky kladené na obráběcí stroje. Hlavní užitné vlastnosti obráběcích strojů.
• Vnitřní a vnější zátěže OS. Návrhové parametry nosné struktury OS určované konstruktérem.
• Fyzikální a technické parametry klíčové pro OS. Konstrukční skupiny a systémy tvořící celek OS.
• Specifické rysy konstrukce počítačem řízených (CNC) strojů.
• Nosný systém OS, požadavky, hlavní nosná tělesa, spojení a jejich součásti.
• Spojení nepohyblivá. Spojení pohyblivá, přehled a srovnání, přímočará a kruhová vedení.
• Vřetena, jejich uložení a vřetenové hlavy.
• Statická tuhost nosné struktury OS, přímá tuhost, nepřímá tuhost, homogenita statické tuhosti v pracovním prostoru OS.
• Dynamická poddajnost nosné struktury OS, amplitudové a fázové charakteristiky pro kmitání jednohmotové a vícehmotových soustav nahrazujících části nosných soustav OS.
• Volné a vynucené kmitání bez tlumení a s tlumením, kmitání s několika směry ve stvbě OS.
• Samobuzené kmitání. Ukládání strojů na základ. Tepelné chování OS.
• Konstrukční, fyzikální a zatěžující vlivy a parametry ovlivňující významně přesnost práce, dosahovanou jakost a produktivitu OS.
• Provedení nosných struktury a charakteristické znaky konstrukce moderních CNC: frézovacích strojů s vertikálním vřetenem, frézovacích strojů s horizontálním vřetenem, vyvrtávacích strojů, horizontálních soustruhů, vertikálních soustruhů, automatových soustruhů, multifunkčních OS a brusek.
Teacher's
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Structure of tutorial
Výpočet silových poměrů na hrotovém soustruhu
Výpočet silových poměrů na horizontální vyvrtávačce
Rozbor statické tuhosti horizontální vyvrtávačky
Literarture
• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.
• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.
Requirements
znalost přednášek z VSZ
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)