česky  čs
english  en
Modelování a simulace (2351110)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:13.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na probírání návrhů osy obráběcího stroje po jednotlivých částech a komponentech.
Vyučující
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Ondráček Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Navrhování strojních součástí
Volba materiálu
Tolerance a uložení
Šroubové spoje
Svarové a lepené spoje
Osy a hřídele (vřetena)
Valivá ložiska
Lineární vedení
Odměřování
Koncové dorazy
Energetické řetězy
Osnova cvičení
Modelování nosných dílců, vyrobitelnost.
Návrh a modelování lineárních vedení.
Návrh a modelování odměřování, ukládání strojů na základ.
Návrh a modelování koncových dorazů.
Návrh a modelování pohonů os.
Návrh a modelování energetických řetězů.
Modelování celkové sestavy.
Hledání kolizních stavů na sestavě.
Literatura
dPodklady z přenášek a cvičení ve formě PowerPoint prezentace.
Katalogy výrobců komponent
Požadavky
Požadavky na cvičení:
Aktivní účast na cvičeních
Max. 1 neúčast (ostatní nutno nahradit)
Vypracovat semestrální práci
Formát zprávy - Microsoft World
Rozsah - minimum 10 stran A4
Předání - elektronicky nebo vytištěné
3D model v programu SolidEdge ST9

Zkouška:
Nutný zápočet ze cvičení
5 otázek z probírané látky
Příprava na papír
Ústní přeskoušení
Klíčová slova
Pohybová osa, nosné dílce, komponenty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)