česky  čs
english  en
Pohony výrobních strojů - servomechanismy I. (2351121)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Matematický aparát pro zpracování signálů v pohonech NC strojů a robotů. Vzorkování, Fourierova a Laplaceova transformace, Laplaceovy obrazy typických funkcí a přenosové funkce komponent pohonů. Snímače veličin v pohonech, pomocné el. obvody, filtry. Potlačování vibrací v NC strojích. Impulzní buzení.
1. Matematický aparát 1: využití teorie signálů (kmitočtová spektra, vzorkování, FFT, časová a kmitočtová okna) při analýze a simulování výrobních strojů
2. Matematický aparát 2: použití Fourierovy a Laplaceovy transformace v pohonech, obrazy rozběhových funkcí
3. Pohybové rovnice komponent pohonů, přechod k přenosu, geometrická místa kořenů (elektromotor, hydromotor, servoventil)
4. Lineární a rotační snímače polohy 1: fyzikální principy, zásady montáže
5. Lineární a rotační snímače polohy 2: zvláštní typy, použití pro další funkce, chyby
6. Interpolace a elektronika pro zpracování signálů ze snímačů sin-cos
7. Pomocné obvody (AD a DA převodníky, zesilovače, převodníky napětí - proud)
8. Charakteristiky filtrů (dolní propust, pásmová propust, pásmová zádrž)
9. Model dynamiky mechanické stavby pohonu. Modální vlastnosti mechaniky pohonu.
10. Příčiny a kmitočtové oblasti vibrací u komponent NC strojů (snímačů, motorů, převodů)
11. Způsoby rozbíhání pohonů, omezení rychlosti, zrychlení, ryvu
12. Odezva dynamického systému na konečný impulz (příklady: obvod RC, RLC, systém hmota-pružina-tlumič, elektromotor)
13. Potlačení reziduálních kmitů úpravou frekvenčního spektra budicího impulzu (základní případ: netlumený systém hmota - pružina)
Osova cvičení:
1. Frekvenční odezva elektrického dynamického systému
2. Použití tranzistorů pro pulzně šířkovou modulaci
3. Dopředné řízení elektrických motorů pomocí řízených usměrňovačů
4. Vlastnosti filtrů
5. Zpracování signálů
6. Vlastnosti a řízení krokových motorů
Vyučující
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Matematický aparát 1: základní pojmy z teorie signálů, kmitočtová spektra, vzorkování, FFT, časová a kmitočtová okna
2. Matematický aparát 2: použití Fourierovy a Laplaceovy transformace v pohonech, obrazy rozběhových funkcí
3. Pohybové rovnice komponent pohonů, přechod k přenosu, geometrická místa kořenů (elektromotor, hydromotor, servoventil)
4. Lineární a rotační snímače polohy 1: fyzikální principy, zásady montáže
5. Lineární a rotační snímače polohy 2: zvláštní typy, použití pro další funkce, chyby
6. Interpolace a elektronika pro zpracování signálů ze snímačů sin-cos
7. Pomocné obvody (AD a DA převodníky, zesilovače, převodníky napětí - proud)
8. Charakteristiky filtrů (dolní propust, pásmová propust, pásmová zádrž)
9. Model dynamiky mechanické stavby pohonu. Modální vlastnosti mechaniky pohonu
10. Příčiny a kmitočtové oblasti vibrací u komponent NC strojů (snímačů, motorů, převodů)
11. Způsoby rozbíhání pohonů, omezení rychlosti, zrychlení, ryvu
12. Odezva dynamického systému na konečný impulz (příklady: obvod RC, RLC, systém hmota-pružina-tlumič, elektromotor)
13. Potlačení reziduálních kmitů úpravou frekvenčního spektra budicího impulzu (základní případ: netlumený systém hmota - pružina)
Osnova cvičení
1. Frekvenční odezva elektrického dynamického systému
2. Použití tranzistorů pro pulzně šířkovou modulaci
3. Dopředné řízení elektrických motorů pomocí řízených usměrňovačů
4. Vlastnosti filtrů
5. Zpracování signálů
6. Vlastnosti a řízení krokových motorů
Literatura
Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6
Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008, ISBN 978-80-01-04048-5
Příloha "Reg.pohony v posuvech NC strojů" v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572
Klíčová slova
Zpracování signálu, Fourierova a Laplaceova transformace, snímače polohy, vibrace, servomotor
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)