česky  čs
english  en
Pohony výrobních strojů - servomechnismy II. (2351122)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Silové členy servomechanismů (hydromotory a elektromotory), řídící prvky. Vložené převody. Identifikace chyb motorů a převodů. Zvyšování dynamiky pohybových os, optimalizace převodů, speciální kinematická uspořádání. Dynamický model pohybové osy. Potlačování vibrací v pohonech. Experimentální metody.
1. Komponenty pohybových os NC strojů, manipulátorů a robotů
2. Elektrické a hydraulické silové členy a jejich řídící prvky
3. Statické charakteristiky, pohybové rovnice
4. Specifické požadavky na regulační elektromotory v pohonech NC strojů a robotů
5. Speciální elektromotory v posuvových osách
6. Společné rysy přenosových funkcí elektrických a hydraulických pohonů
7. Vložené převody v pohonech NC strojů, planetové převody
8. Kuličkové šrouby, poddajnost, pasivní odpory
9. Nerovnoměrnost chodu motorů a převodů
10. Zvyšování dynamiky pohybových os, optimalizace převodů
11. Dynamický model pohybové osy, matice poddajnosti a její převedení na modální tvar
12. Potlačování vibrací v pohonech
13. Způsoby měření statických a dynamických charakteristik
Osnova cvičení
1. Tuhost hydraulického válce
2. Vlastnosti posuvové osy s kuličkovým šroubem
3. Výpočet modálních vlastností uvolněných systémů
4. Impulzní buzení
5. Plovoucí princip
6. Experimentální modální analýza
Vyučující
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Komponenty pohybových os NC strojů, manipulátorů a robotů
2) Elektrické a hydraulické silové členy a jejich řídící prvky
3) Statické chrakteristiky, pohybové rovnice
4) Specifické požadavky na regulační elektromotory v pohonech NC strojů a robotů
5) Speciální elektromotory v posuvových osách
6) Společné rysy přenosových funkcí elektrických a hydraulických pohonů
7) Vložené převody v pohonech NC strojů, planetové převody
8) Kuličkové šrouby, poddajnost, pasivní odpory
9) Nerovnoměrnost chodu motorů a převodů
10) Zvyšování dynamiky pohybových os, optimalizace převodů
11) Dynamický model pohybové osy, matice poddajnosti a její převedení na modální tvar
12) Potlačování vibrací v pohonech
13) Způsoby měření statických a dynamických chrakteristik

Osnova cvičení
1. Tuhost hydromotoru válce
2. Vlastnosti posuvové osy s kuličkovým šroubem
3. Výpočet modálních vlastností uvolněných systémů
4. Impulzní buzení
5. Plovoucí princip
6. Experimentální modální analýza
Literatura
Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
Souček,P.: Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů, skriptum ČVUT 2019, (digitální knihovna DSpace ČVUT)
Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, monografie, vydavatelství ČVUT 2004
Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008
Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990
Crowder, R.:, Electric Drives and Electromechanical Systems: Applications and Control, Newens, 2006
Firemní literatura: Bosch-Rexroth, MOOG, Hydac, Hytos, Parker
Souček, P.: Příloha "Regulační pohony v posuvech NC strojů" v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2
Souček, P.: Příloha "Převody v pohonech NC strojů a robotů" v časopisu MM Průmyslové spektrum, prosinec 2016, č.12
Souček, P.: Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie, (Dodatek C: Velké pozemské dalekohledy - jejich pohony), skriptum ČVUT 2016 (digitální knihovna DSpace ČVUT)
Klíčová slova
Komponenty pohonů, vložené převody dynamika pohybových os, potlačování vibrací, nerovnoměrnost chodu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)