česky  čs
english  en
Hydraulické a pneumatické systémy (2351158)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:09.08.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů. Funkce a charakteristiky hydraulických a pneumatických prvků. Struktury mechanismů a servomechanismů. Syntéza pohonů z typizovaných prvků. Energetická a tepelná bilance. Optimalizace mechanismů. Montáž a provoz.
Vyučující
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů Realizace základních funkcí hydraulických mechanismů Základní prvky hydraulických mechanismů
Charakteristiky hydraulických prvků
Ovládání a regulace hydraulických prvků
Zdrojové sestavy
Obvody hydromotorů stacionárních zařízení
Obvody hydromotorů mobilních zařízení
Návrh hydraulických pohonů
Proporcionální technika, servomechanismy
Realizace základních funkcí pneumatických mechanismů Obvody pneumatických motorů
Montáž a provoz hydraulických a pneumatických mechanismů

Osnova cvičení
Prezentace hydraulického pohonu a orientační měření.
Sledování vlivu provozních podmínek na výsledky orientačních měření Návrh a realizace struktury pro zadaný pracovní cyklus Návrh prvků hydraulického pohonu
Charakteristiky škrticích ventilů
Charakteristiky tlakových ventilů
Identifikační měření dvoustupňového tlakového ventilu Charakteristiky zdrojových sestav
Obvody s proporcionálními rozváděči
Změny struktur pohonů a dopady na energetickou bilanci Využití simulačních programů k optimalizaci pohonů
Literatura
Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990,
Kopáček, J.: Hydrostatické převodové mechanismy, Praha SNTL 1986,
Pivoňka, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, Praha SNTL 1987,
Firemní literatura, prezentace a animace - Bosch-Rexroth, Festo, Hydac, Hytos, Parker
Požadavky
vstupní
Schopnost aplikace poznatků z mechaniky a hydromechaniky.
výstupní
Schopnost
- posoudit možnosti typických hydraulických a pneumatických mechanismů a prvků
- provést výpočet veličin charakterizujících ustálené stavy a energetickou bilanci - navrhnout úpravy směřující k optimálnímu řešení.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)