česky  čs
english  en
Hydraulické a pneumatické systémy (2351158)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:09.08.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Základní prvky tekutinových obvodů (hydraulika, pneumatika), jejich srovnání, možnosti a charakteristiky. Rozbor řídících, výkonových a pomocných prvků, jejich užití při navrhování tekutinových obvodů. Výpočty a simulace tekutinových obvodů.
• Vývoj, přehled, vlastnosti a parametry HPM
• Základní obvody, značení, kreslení a navrhování
• Převodníky – HG, Převodníky – HM
• Řídící prvky - p (F, Mk)
• Řídící prvky - Q (s, v, a)
• Prvky pro hrazení a řízení směru průtoku
• Filtry, těsnění a pracovní média
• Prvky pro spojité řízení
• Vedení a spojovací části
• Pneumatické systémy
• Aplikace a simulace HPM, modulové prvky
• Praktické příklady tekutinových mechanismů a obvodů
Vyučující
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů Realizace základních funkcí hydraulických mechanismů Základní prvky hydraulických mechanismů
Charakteristiky hydraulických prvků
Ovládání a regulace hydraulických prvků
Zdrojové sestavy
Obvody hydromotorů stacionárních zařízení
Obvody hydromotorů mobilních zařízení
Návrh hydraulických pohonů
Proporcionální technika, servomechanismy
Realizace základních funkcí pneumatických mechanismů Obvody pneumatických motorů
Montáž a provoz hydraulických a pneumatických mechanismů

Osnova cvičení
Prezentace hydraulického pohonu a orientační měření.
Sledování vlivu provozních podmínek na výsledky orientačních měření Návrh a realizace struktury pro zadaný pracovní cyklus Návrh prvků hydraulického pohonu
Charakteristiky škrticích ventilů
Charakteristiky tlakových ventilů
Identifikační měření dvoustupňového tlakového ventilu Charakteristiky zdrojových sestav
Obvody s proporcionálními rozváděči
Změny struktur pohonů a dopady na energetickou bilanci Využití simulačních programů k optimalizaci pohonů
Literatura
• CERHA, Josef. Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-560-0.
• HELLER, Josef. Pohony a přenosy 2. Praha: ČVUT, 1988.
• MAŇAS, Stanislav. Hydraulické mechanismy strojů a zařízení. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00689-1.
Požadavky
vstupní
Schopnost aplikace poznatků z mechaniky a hydromechaniky.
výstupní
Schopnost
- posoudit možnosti typických hydraulických a pneumatických mechanismů a prvků
- provést výpočet veličin charakterizujících ustálené stavy a energetickou bilanci - navrhnout úpravy směřující k optimálnímu řešení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)