česky  čs
english  en
CAD v konstrukci výrobních strojů (2351161)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:CVSSchválen:28.08.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+3C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy modelování v prostředí SolidEdge. Skicování základní 2D geometrie a tvorba 3D modelů. Vytváření rotačních a nerotačních součástí a generování 2D výkresů (pohledy, řezy, kótování, geometrické tolerance). Tvorba sestav a podsestav a vytváření sestavných výkresů s pozicemi, generování kusovníků. Tvorba svařenců a obrobených svarků. Vytváření parametrických modelů, použití "Synchronní technologie" a další speciální funkce.
Vyučující
Ing. Jaroslav Červenka
Zimní 2022/2023
Ing. Jaroslav Červenka
Zimní 2021/2022
Osnova
Výuka CAD v systému SolidEdge
Osnova cvičení
Výuka CAD:
- tvorba 3D modelů
- tvorba sestav
- tvorba svařenců
- tvorba výkresů dílů
- tvorba výkresů sestav
Literatura
Podklady pro tvorbu modelů, sestav a výkresové dokumentace na cvičeních, nápověda systému SolidEdge
Požadavky
Pro zápočet aktivní účast na cvičeních;
vytvoření modelu a výkresové dokumentace podle zadání na posledním cvičení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)