česky  čs
english  en
Automatizace výrobních systémů (2352003)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:AVSSchválen:06.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
• Úvodní přednáška, nastínění obsahu a struktury předmětu, zaměření na výrobek
• Případová studie automatizace vybraného procesu
• Základní stavební prvky automatizační a robotické techniky
• Robotika
• Principy pohonů 1
• Principy pohonů 2
• Výrobní systémy
• PLC, NC
• Regulace pohonů, odměřování
• Motory
• Mechanická stavba stroje 1
• Mechanická stavba stroje 2
• Shrnutí, souvislosti
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
• SOUČEK, P. Pohony výrobních zařízení (servomechanismy). Praha: ČVUT, 1997. Skripta.
• SOUČEK, P. Servomechanismy ve výrobních strojích, sv. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2004. ISBN: 80-01-02902-6.
• KOPECKÝ, M., HOUŠA, J. Základy stavby výrobních strojů, Praha: ČVUT, 1992. Skripta.
• TALÁCKO, J.: Automatizace výrobních zařízení. Praha, ČVUT, 2000. Skripta.
• MATIČKA, R., TALÁCKO, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů. Praha, SNTL, 1991.ISBN: 80-03-00567-1.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)