česky  čs
english  en
PLC řízení výrobních strojů a zařízení (2352040)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:19.04.2017
Platí do: ??Rozsah:1P+3L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na detailní seznámení s problematikou PLC (Programmable Logic Controller) pro automatizaci a řízení výrobních strojů a zařízení. Posluchač se v rámci předmětu teoreticky i prakticky seznámí s těmito oblastmi:
• Základní struktura a funkce PLC.
• Přehled výrobců a systémů PLC.
• Doplnění přehledu PLC o vazby na CNC řízení a HMI.
• Základy algoritmizace.
• Postup při návrhu logiky programu.
• Programováním PLC dle normy IEC 61131.
• Programové organizační jednotky, členění programu.
• Programovací jazyky, PLC tagy, adresování atd.
• Tvorba základních uživatelských prostředí.
• Struktura, komponenty a programování PLC a HMI od vybraného předního výrobce.
• Součástí úspěšného absolvování předmětu je tvorba vlastního PLC projektu pro řízení reálného modelu výrobního či manipulačního zařízení s využitím PLC a programovaného v prostředí od předního výrobce průmyslových systémů.
Vyučující
Ing. Lukáš Novotný Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Lukáš Novotný Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Zimní 2022/2023
Osnova
1. PLC přehled - co je PLC, rozdíl mezi NC, PLC, HMI, přehled výrobců PLC, využití PLC
2. Základy algoritmizace - postup při návrhu logiky programu, vývojové diagramy, příklady algoritmizace, standardizace v označování proměnných
3. Způsoby programování PLC 1 - programování dle normy IEC - programové organizační jednotky, členění programu
4. Způsoby programování PLC 2 - programování dle normy IEC 61131-3 - programovací jazyky, PLC tagy, adresování atd.
5. PLC Siemens - struktura a komponenty PLC Siemens Simatic, programování v TIA Portal
Osnova cvičení
1. Základy algoritmizace
2. Programování dle IEC 61131-3
3. PLC Siemens - praktické seznámení se strukturou a komponenty, napojení na reálný systém
4. Základy programování v TIA Portal
5. Návrh řízení reálného modelu výrobního/manipulačního zařízení, propojení s PLC, algoritmizace a vývojové diagramy
6. Prezentace návrhu řízení, tvorba vlastního PLC projektu v TIA portal
7. Tvorba PLC projektu
8. Tvorba PLC projektu
9. Tvorba vizualizace, příprava stručného uživatelského návodu na řízení zařízení pomocí navrženého PLC projektu
10. Prezentace řízení reálného modelu výrobního/manipulačního zařízení, zápočet

Literatura
• BERGER, Hans. Automating with SIMATIC S7-1500 Configuring, Programming, Motion Control and Security inside TIA Portal. Erlangen: PUBLICIS, 2013. ISBN 9783895784040.
• Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic: dokument TXV 003 21.01 [online]. Desáté vydání. 2007 [cit. 2017-04-03]. Dostupné z:http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00321_01_Mosaic_ProgIEC_cz.pdf
• ČSN EN 61131-3. Programovatelné řídicí jednotky: Část 3: Programovací jazyky. 2. Brusel: Cenelec, 2013.
• Programming Guideline for S7-1200/S7-1500, firemní literatura Siemens, dokument Entry-ID: 81318674, V1.3, 09/2014
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)