česky  čs
english  en
Měření a diagnostika výrobních strojů I. (2352053)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:MED1Schválen:28.11.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+3L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na základní diagnostické úlohy aplikované ve výrobních strojích. Průvodním materiálem je zejména norma ČSN ISO 230 včetně všech jejích dodatků. Předmět je rozdělen na 6 teoretických přednášek a 12 praktických laboratorních cvičení. Náplní předmětu jsou úlohy zaměřené na:
• Přímost a rovinnost stroje
• Kolmost lineárních os
• Přesnost polohování os stroje
• Kruhová interpolace stroje
• Rozbor statické tuhosti stroje
• Akustická měření strojů
• Tepelná stabilita strojů
Vyučující
Ing. Martin Mareš Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Martin Mareš Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Hornych Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Senzory a přístroje základy
Měření statické tuhosti obráběcích strojů
Přesnost obráběcích strojů 1 (geometrická přesnost)
Přesnost obráběcích strojů 2 (přesnost polohování)
Kruhová interpolace
Tepelné chování obráběcích strojů 1 (měření teplot a deformací)
Tepelné chování obráběcích strojů 2 (kompenzace teplených vlivů)
Osnova cvičení
Senzory a přístroje základy (nejistoty měření, ukázka vybavení)
Měření statické tuhosti
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, soustruh)
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, frézka)
Přesnost polohování v lineárních osách a diagonálách
Přesnost rotačních os
Kruhová interpolace pomocí Ball Bar
Příprava experimentů a zpracování dat (labview, matlab)
Měření teplot a deformací stroje za provozu (kalibrace)
Kompenzace tepelných deformací (verifikace)
Vliv změny vstupních parametrů (korekce modelu)
Příklady praktických aplikací a osvědčené postupy
Inspekce obrobků a inprocesní měření (sondy, CMM)
Literatura
• Norma ISO 230 včetně všech dodatků.
• Miláček S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN 80-01-02417-2
• VORLÍČEK, Zdeněk. Spolehlivost a diagnostika výrobních strojů. 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 199. ISBN 80-01-00510-0.

Požadavky
Znalosti z předmětů základního studia na FS, tj. znalosti mechaniky statiky, dynamiky, termomechaniky, pružnosti pevnosti a fyziky.
Klíčová slova
statická tuhost, přesnost, tepelné chování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)