česky  čs
english  en
Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky (2353041)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:PUSVTApproved:19.04.2017
Valid until: ??Range:0P+2C+0L
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na praktické seznámení se s výrobními stroji včetně moderních CNC technologií i se základy technologičnosti součástek na CNC strojích vyráběných. Studenti u základních typů výrobních strojů i CNC obráběcích center získají potřebné znalosti cyklu výroby od konstrukčního zadání, využívaných technologií, výrobních postupů včetně určování technologických podmínek. Seznámí se s obsluhou strojů a s možnostmi jejich seřízení včetně nástrojů, vlastní výrobou až po kontrolní činnosti, či proměření výrobku. Dále jim budou předvedeny základní statické i provozní diagnostické metody měření (přesnost, měření sil, hluku, vibrací, teplot atd.).
Structure
Structure of tutorial
- Úvod, organizace, bezpečnostní předpisy
- Praktická činnost na strojích (konvenčních i NC) pod odborným dozorem, vycházející z konstrukčního zadání (stanovení technol. postupu a řezných podmínek, seřízení stroje a nástroje, výroba, výstupní kontrola); průběžně budou předvedeny ukázky statické i provozní diagnostiky a měření (tuhost, přesnost, hluk, teploty - termokamera, vibrace atd.)
Literarture
Předpisy BOZP
VRABEC, M.: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením
UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.
MÁDL, J.; VRABEC, M.: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění
Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006
ISBN 80-7044-757-5
BILÍK, O.; VRABEC, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů
VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
MAREK, J.: Konstrukce CNC obráběcích strojů
MM Publishing, s.r.o., 2010
ISBN 978-80-254-7980-3
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)