česky  čs
english  en
Projekt I. (2353111)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Procvičování konstrukce částí strojů s důrazem na pochopení geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu.
Osnova
Osnova cvičení
1. - 4. První úloha - seznámení s CAD SW, namodelování podle známé dokumentace jednoduchý model sestavy a posléze vytvoření návrhového výkresu
4. - 7. Druhá úloha - návrh vřetena obráběcího stroje (frézovací, soustružnické, apod.) - cílem vytvořit návrhový výkres a zprávu o návrhu
7. - 10. Třetí úloha - lineární osa nebo část tvářecího stroje
10. - 13. Čtvrtá úloha - otočný stůl nebo část tvářecího stroje
V průběhu semestru studenti vypracují rešerši na zadané téma (lineární vedení, kuličkové šrouby, apod.) se zaměřením na obráběcí nebo tvářecí stroje
Literatura
Strojnické tabulky
Katalogy výrobců komponent
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních
Max. 1 neúčast (ostatní nahradit samostanou prací zadanou na dalším cvičení)
Vypracování seminární práce podle zadání
Klíčová slova
Konstrukce částí strojů; rozměrové tolerance; geometrické tolerance; drsnost povrchu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)