česky  čs
english  en
Projekt II. (2353112)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:5B
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen jednak na konstrukci tvářecích strojů a jednak na návrh celého automatizovaného pracoviště. Samotná konstrukce a návrh pohonů je zpracován s ohledem na celou řadu vybraného typu stroje. Podle zadaného výrobku je nejprve navržen stroj a poté celé pracoviště. Projekt má charakter studie a probíhá v týmech. Práce je na závěr obhájena všemi členy
Osnova

Osnova cvičení
1. Podle zadaného výrobku vypočtěte tvářecí sílu a zvolte typ stroje
2. Proveďte rešerši
3. Navrhněte konstrukci stroje
4. Navrhněte pohony
5. Navrhněte pracoviště a časový diagram operací
6. Proveďte ekonomické zhodnocení
7. Zpracujte dle zadání technickou dokumentaci
Literatura
Výrobní stroje I a III. - Tvářecí stroje: Maňas
Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša
Výrobní stroje : Houša, Rudolf
Požadavky
Znalost přednášek z VSZ a TS
Klíčová slova
Tvářecí stroj, výstředníkový, hydraulický, kovací, vstřikovací lis, automatizované pracoviště
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)