česky  čs
english  en
Diplomová práce (2353998)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:20.06.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C+0L
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na zpracování závěrečné práce v rozsahu zadaného tématu diplomové práce. Student je seznámen s obecnými zásadami tvorby závěrečné práce a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému a zároveň pracuje na vlastním textu závěrečné práce. V průběhu řešení absolvuje student miniobhajoby, na kterých prezentuje rozpracovaný stav své práce.
Osnova
Literatura
Literatura zadaná vedoucím práce a posléze v oficiálním zadání závěrečné práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)