česky  čs
english  en
Hydraulické mechanismy strojů a zařízení (2356004)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:12.12.1996
Platí do: ??Rozsah:1P+2L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Princip činnosti a základní struktury hydraulických mechanismů. Pojezdová ústrojí. Obvody pracovních zařízení. Ovladače a ovládací obvody. Servořízení. Zdrojové sestavy. Energetické úsporné pohony. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Redundantní systémy. Hydraulické soustavy typických strojů. Analýza dynamických vlastností typických pohonů. Energetická a tepelná bilance pohonů. Počítačové modely hydraulických prvků a pohonů. Ekologické aspekty.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)