CAD-CATIA v konstrukci strojů (2356009)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:03.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základy práce v softwaru CATIA V5. Jde o 2D skicování, tvorbu a editaci 3D modelů, tvorbu sestav, generování 2D výkresů, výpočty metodou konečných prvků a simulace pohybů. (Nevhodné pro studenty oboru Výrobní technika a Výrobní stroje a zařízení, kteří danou látku probírají v povinné výuce.)
Osnova
K tomuto předmětu nejsou přednášky.
Osnova cvičení
Prostředí a ovládání, skicování, referenční geometrie, 3D model (vysunutí, rotace, díra, závit, zaoblit, zkosit, úkos, tažení po křivce, skořepina, žebro, pole, zrcadlení, Booleovské operace, parametrické modelování, vlastnosti), sestava (vložení dílu, tvorba sestavy, vazby), 2D výkresy (pohled, řez, popis, detail, částečný řez, kótování), 2D výkresy sestav (pohled, řez, pozice, kusovník, šablony), MKP (generování sítě, okrajové podmínky, zatížení, interpretace výsledků), kinematická simulace (vložení sestavy, kinematické vazby, příkazy pro pohyb, rozpohybování).
Literatura
Podklady ze cvičení a dostupné podklady z www.
Požadavky
Účast na cvičení a zvládnutí probírané látky.
Klíčová slova
CATIA, skica, 3D model, výkres, MKP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.7.2024, 0:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)