česky  čs
english  en
Základy RAPID PROTOTYPINGU (2356015)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:25.04.2005
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rapid Prototyping (RP) slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů (nástroje, prototypové formy, atd.). Přednosti metod RP se využijí nejen v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu, ale i ve výrobě spotřebního zboží. Ve všech oblastech se docílí zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality výrobku.
Structure
Tvorba a využití digitálního modelu. Seznámení s různými technologiemi v oblasti Rapid Prototypingu (RP), osvojení si základů softwaru pro úpravu a převedení dat přímo do výrobního zařízení pro RP.
Literarture
Rapid Prototyping, Principles and Applications:Chua C.K.
Rapid Prototyping,Werkzeuge für die schnelle Produktentstehung:Andreas Gebhardt
Keywords
Rapid Prototyping, Prodigy PLUS, Fused Deposition Modeling
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)