Základy RAPID PROTOTYPINGU (2356015)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:25.04.2005
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rapid Prototyping (RP) slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů (nástroje, prototypové formy, atd.). Přednosti metod RP se využijí nejen v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu, ale i ve výrobě spotřebního zboží. Ve všech oblastech se docílí zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality výrobku.
Osnova
Tvorba a využití digitálního modelu. Seznámení s různými technologiemi v oblasti Rapid Prototypingu (RP), osvojení si základů softwaru pro úpravu a převedení dat přímo do výrobního zařízení pro RP.
Literatura
Rapid Prototyping, Principles and Applications:Chua C.K.
Rapid Prototyping,Werkzeuge für die schnelle Produktentstehung:Andreas Gebhardt
Klíčová slova
Rapid Prototyping, Prodigy PLUS, Fused Deposition Modeling
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 19:55 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)