česky  čs
english  en
Konstrukce optomechanických přístrojů (2361006)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:03.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje studenty s optomechanickými přístroji různých typů, jejich optickými principy i mechanickou konstrukcí. Ukazuje praktické aplikace těchto přístrojů v průmyslu i medicíně. Součástí výuky jsou exkurze.
Teacher's
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
oko a vidění, mikroskop
metody a přístroje pro vyšetření zraku
korekce zrakových vad - LASIK,nitrooční implantáty
lasery pro oční chirurgii
optická koherenční tomografie
lasery v průmyslu
spektrální přístroje – princip
aplikace spektrometrie, hyperspektrální kamery
astronomické dalekohledy
magnetická rezonance, počítačová tomografie
vlákna a vláknové senzory
integrovaná optika
Structure of tutorial
příklady k přednáškám, analýza funkce a konstrukčního řešení ukázek přístrojů
Literarture
Zicha J., Němcová Š.: Základy konstrukce přístrojů, ČVUT, Praha, 1998
Vejrosta V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001
stránka předmětu: http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361135:2011B
Requirements
Účast na cvičeních, prezentace výsledků analýzy přístroje.
Keywords
optomechanické a zdravotnické přístroje, spektrální přístroje, oftalmologie, lasery, vláknové senzory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)