česky  čs
english  en
Vlnová optika (2361021)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:2P+0.7C+0.3L
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje studenty s optickými jevy souvisejícími s vlnovou povahou světla a vysvětluje vliv těchto jevů na chování optických přístrojů. Ukazuje praktické aplikace interference, disperze, soustav tenkých vrstev.
Teacher's
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
1. Maxwellovy rovnice. Skalární a vektorové vlny, polarizace.
2. Odraz a lom na rozhraní, hraniční podmínky.
3. Fresnelovy vzorce. Brewsterův úhel. Úplný vnitřní odraz.
4. Šíření světla v kovu. Disperze světla, disperzní hranol.
6. Koherence: časová, prostorová, fázová. Podmínky interference.
5. Interference světla, stupeň vzájemné koherence. Tvar a rozteč interferenčních proužků.
6. Interferometry: typy a použití.
7. Laser: rezonátor, módy, šíření Gaussovského svazku.
8. Tenké vrstvy: dielektrické, kovové. Odrazivost, propustnost. Soustavy tenkých vrstev.
9. Aplikace tenkých vrstev: zrcadla, filtry, děliče.
10. Ohyb světlana kruhovém otvoru, štěrbině, mřížce.
11. Spektrální přístroje.
12. Ohyb světla v optických přístrojích, rozlišovací schopnost.
13. Dvojlom světla, polarizátory, fázové destičky.
Structure of tutorial
Návrh základních vrstvových soustav. Analýza některých interferometrů. Laboratorní cvičení - měření na interferometrech.
Literarture
P.Václavík: Technická optika II,1993,skriptum ČVUT Praha.
Keywords
Vlnová optika, interferometry, laser, dvojlom, ohyb, disperze
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)