česky  čs
english  en
Optoelektronické systémy (2361022)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové optiky.
Structure
Základní veličiny a jednotky pro popis šíření energie elektromagnetickým zářením. Teplotní zdroje a vyzařování, Planckův zákon, Stefan-Boltzmanův zákon, Wienův posouvací zákon. Detektory záření, polovodičové detektory. Vláknová optika, vlastnosti a aplikace.
Structure of tutorial
Aplikace zdrojů a detektorů záření a vláknové optiky v příkladech.
Literarture
Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha ???
Requirements
Účast na cvičeních, vypracování daných úloh.
Keywords
Optoelektropnika, fotonika, zdroje záření, detektory záření, vláknová optika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)