česky  čs
english  en
Teorie a konstrukce přístrojů I. (2361035)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje posluchače se zásadami konstruování v přesné mechanice a přístrojové technice tak, aby posluchači byli schopni sami navrhovat různé typy mechanických přístrojů.
Teacher's
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Úvod předmětu, funkční způsobilost přístrojové techniky, pojmy přesnost, citlivost přístroje, Abbéúv princip, statické a dynamické vlastnosti přístroje.
2. Přehled konstrukčních materiálů - kovy, slitiny, nekovy, přírodní materiály, materiály zvláštních vlastností.
3. Přehled spojovacích metod - rozebíratelná, nerozebíratelná a podmíněně rozebíratelná spojení.
4. Přímá vedení kluzná, valivá, přibližná vedení, paralelní vedení.
5. Otočná uložení kluzná, valivá, speciální uložení přístrojové techniky, minimalizace pasivních odporů.
6. Přehled spojek a jejich užití, možnosti kompenzace polohy os a úhlů.
7. Ozubení evolventní, cykloidní, hodinářské a hypoidní. Mikrometrické šrouby.
8. Ozubené a třecí převodové mechanizmy. Pákové převodové mechanizmy. Brzdy.
9. Kompenzační, rektifikační a aretační zařízení. Dorazy. Stavítka, Vačky.
10. Rastry a jejich využití v přístrojích. Modulární konstrukční prvky v přístrojové technice.
11. Funkce lidského oka a důsledky pro konstrukci přístrojů.
12. Přehled funkce a konstrukce základních optomechanických přístrojů.
13. Přehled laboratorních a dílenských přístrojů a jejich konstrukce.
Structure of tutorial
Řešení příkladů a ukázky případů v konstrukci přístrojů.
Literarture
Skripta Základy konstukce přesné mechaniky, podklady k přednáškám
Requirements
Účast na cvičeních, spočítané příklady a znalost odpřednášené látky.
Keywords
konstrukce přístrojů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)